Kvalitetssäkrare och testare inom IT

250 YH-poäng

Testare är ett yrke som ger möjligheter rakt in i högaktuella områden som Big Data, IoT och Industry 4.0. Här finns fantastiska möjligheter att utvecklas och göra karriär. Just nu är det dessutom ett av de mest efterfrågade kompetenserna på den svenska arbetsmarknaden, vilket ger stora chanser till arbete direkt efter utbildningen.

Jonas Gyllenspetz, HR Manager, System Verification Sweden AB

Kompetensen som gör dig ovärderlig 

Utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT är en utbildning för dig som redan har formell eller praktisk erfarenhet inom systemutveckling eller datavetenskap. Du har troligtvis siktet inställt på systemutvecklingsbranschen, men vill skaffa spetskompetens inom mjukvarutestning och kvalitetssäkring.

Bli en nyckelperson

Efter utbildningen har du en för IT-branschen mycket värdefull kompetens, som gör dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och ger dig möjlighet att jobba med mjukvarutester inom större företag, eller som kvalitetsansvarig för hela IT-lösningar i mindre organisationer.

Du kommer att arbeta direkt eller indirekt med testning och kvalitetssäkring, antingen som renodlad kvalitetssäkrare eller som systemutvecklare med ansvar för kvalitetssäkring.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning är du specialiserad på mjukvarutester och kan självständigt ansvara för och planera processer för mjukvarutesting och kvalitetssäkring. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som mjukvarutestare, kvalitetssäkrare av IT-system, funktionstestare eller testspecialist.

Läs mer!
Läs intervjun med Henrik Adelbratt, månadens student i mars 2015
Läs intervjun med Ulf Jarnerö, lärare på utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT

Kontakt

T: 0774-100 500

E: info@plushogskolan.se

Ansökan

Ansök 1 feb - 30 april

Utbildningen startar i

Behörighet

  • Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan enligt 3kap 1§ i förordningen om yrkeshögskolan.
  • Särskilda förkunskapskrav är minst 1 års arbetslivserfarenhet inom utbildningens inriktning alternativt 1 års studier motsvarande heltid på eftergymnasial nivå inom IT.

Utbildningsplaner

Samtliga utbildningsplaner är i PDF-format